Asertivita a její možnosti využití v pracovní praxi

Cíl semináře:
 • Asertivita v praxi vám dodá pocit jistoty a emoční svobodu.
 • Naučíte se efektivně komunikovat a docílit kompromisů ve vztazích.
 • Ujasníte si svoje kompetence v práci.
 • Asertivita krystalizuje kvalitu mezilidských vztahů.
 • Osvojíte si umění emoční inteligence: naslouchání druhým, empatie, vedení rozhovoru, směřování k určitému cíli.
 • Zvládnete základní asertivní techniky.

Obsah semináře:
 • Asertivní komunikace a její využití v pracovní praxi.
 • Uplatnění asertivních principů v pracovní praxi.
 • Řešení konfliktních a problémových situací na pracovišti.
 • Zlepšení vlastní pracovní spokojenosti a výkonnosti
 • Vlastní sebejistota jako důsledek asertivního jednání.
 • Odolnost vůči stresu a nadměrné zátěži díky asertivitě.
 • Praktické nácvikové situace asertivního jednání v pracovním prostředí.
Komu je seminář určen:
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat
Reálný cíl absolventa:
 • Naučíte se lépe komunikovat v nepříjemných situacích a stresu.
 • Budete schopní vést nepříjemné jednání nebo rozhovor tak, abyste zároveň neztratili kontakt s danou osobou a mohli s ní nadále komunikovat.
 • Posílíte svoje pracovní uspokojení.
 • Posílíte vlastní sebejistotu.
 • Zbavíte se trémy.

Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. 
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák