Asertivní jednání a zásady úspěšné komunikace se zákazníkem

Cíl semináře: 
 • Interaktivní seminář je určen obchodníkům a manažerům, kteří chtějí zdravě prosazovat své zájmy a umět definovat přesně své myšlenky, být dostatečně upřímný a otevřený a vědět, čeho chceme ve svém jednání a chování vůči zákazníkům dosáhnout.  Díky vlastní sebereflexi a aplikaci jedinečných metod lektora si osvojíte způsoby, jak se nechovat při obchodním jednání pasivně, jak naopak své chování umět korigovat a v případě náročné situace zachovat klid a nejednat agresivně. V tomto kurzu se zaměříme na samotný výklad asertivity, co si pod tímto pojmem můžeme představit a jak by měl obchodník jednat, pokud chce být dostatečně asertivní. Nejde totiž o nic jiného než o zdravé sebeprosazování a umění se „sladit s klientem na stejnou vlnu“.
 
Obsah semináře:
 • Asertivita a její důležitost v komunikaci se zákazníkem.
 • Základní typy asertivního jednání.
 • Zásady asertivního jednání a jejich aplikace v náročných situacích obchodního jednání.
 • Jak ovládáte své emoce v kontaktu se zákazníkem – praktické modelové nácviky. • Dokážeme říct ne, anebo necháváme si všechno líbit.
 • Jakých chyb se dopouštíme při vyjednáváni?
 • Vlastnosti dobrého vyjednavače, který ovládá asertivní reakce.
 • Proces obchodního vyjednáváni a charakteristické rysy jednání.
 • Styly vyjednáváni a vyjednávací strategie.
 • Úroveň komunikačních dovednosti obchodníka.
 • Neverbální komunikace při vyjednávaní jako součást asertivity.
 • Charakteristické znaky dobré dohody.
 
Komu je seminář určen:
 • Vrcholový a střední management.
 • Nákupčí, vedoucí zaměstnanci ve firmách a v institucích.
 • Zákaznický servis a v případě potřeby i ostatní zaměstnanci.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Získání nových dovedností v obchodním jednání, které vedou k udržení zákazníka.
 • Sebereflexe účastníka a zlepšení vztahu k vlastní osobnosti i k osobnosti zákazníka.
 • Aplikace pravidel profesionálního přístupu obchodníka ve vypjatých situacích.
 • Zvýšení kvality péče o zákazníka.

Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák