Bariéry a konflikty na pracovišti, aneb jak žít a přežít v pracovním kolektivu

Název vzdělávacího programu :

Bariéry a konflikty na pracovišti, aneb jak žít a přežít v pracovním kolektivu

Akreditace MŠMT č.j.:815/2018-1-96

 • Interaktivní seminář Vám umožní získat cenné informace o tom, kde jsou počátky konfliktů v komunikaci a jaké jsou jejich zdroje např. mocenské kličky, snaha získat vliv, autoritu, kompetence apod. Vidíte kolem sebe zaměstnance, kteří si nedokáží poradit a neustále řeší konflikty? Konflikty jsou nevyhnutelné, protože každý se na dění kolem nás díváme jiným „oknem“.  Lze jim ale účinně předcházet a úspěšně je řešit. Vše Vám předvedeme srozumitelně, přehledně a na praktických příkladech.

 

Obsahově:

 • Jak vyladit mezilidskou komunikaci na nejvyšší možnou úroveň? (1x 45 min)
 • Kde jsou počátky problémů ve vzájemné komunikaci?
 • Pojem emoční inteligence a její důležitost při řešení náročných situací
 • Pojem konflikt a jeho vymezení
 • Konflikty, které pramení z neuspokojování potřeb zaměstnanců
 • Příčiny vzniků komunikačních bariér v týmech
 • Hlavní zdroje konfliktních situací na pracovišti (1x 45 min)
 • Mocenské hry a vytváření klik
 • Manipulativní jednání ze strany druhých – odhalení a účinná obrana
 • Nedostatek asertivity a překonání strachu z neúspěchu v jednání s lidmi
 • Pozitivní komunikace v praxi (2x 45 min)
 • Strategie řešení komunikačních bariér
 • Nácvik správné argumentace a vyjednávání
 • Účinná strategie pro řešení problematických situací
 • Další interaktivní diskuze dle potřeby

 

Hodinová dotace: 4x 45 min.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé předškolních zařízení, učitelé přípravných tříd, učitelé na I. a II. stupni, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé praktického vyučování.

Plánované místo konání:  Vybrané školící sály v rámci ČR

Lektor: Mgr. Katarína Benradouane (Bielčiková)

Cena: 1.450,- Kč (Nejsme plátci DPH)

V Ceně je zahrnuto:

 • Textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě impulsu přímo pro Vás.
 • Certifikát o absolvování kurzu.
 • Občerstvení a pitný režim.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák