Bariéry a konflikty na pracovišti „Očista mezilidských vztahů“

Cíl semináře:
 

Interaktivní seminář otevírá možnost efektivního řešení bariér a konfliktů na pracovišti. V průběhu semináře dochází k mapování nedostatků mezilidských vztahů a k projevování postojů zaměstnanců k řešení celkového klimatu v týmu. Cílem interaktivního tréninku je odkrývání konfliktních situací, které vznikají v týmové spolupráci a důvody vedoucí ke stresům na pracovišti. Nedílnou součástí je také psychologický pohled na vzájemné vlivy rodiny a práce. Účastníci se mimo jiné dozvědí, jaké jsou důvody vzniku konfliktů na jejich pracovišti a možnosti jejich řešení. Díky uplatnění metod vzájemné interakce, naleznete možnosti, jakým směrem nastavit komunikaci ve firmě, jak se vypořádat s neustálými konflikty na pracovišti a jak efektivně rozvíjet a podporovat týmovou dynamiku. 
 
Obsah semináře:
 
 • Jak fungují komunikační toky ve Vaší firmě. 
 • Pocit vlastní ceny jako klíče k rozvíjení pracovních úspěchů.
 • Styly postojů v konfliktních situacích ve Vaší firmě a jejich dopady na tým.
 • Styl komunikace usmiřující za každou cenu.
 • Styl komunikace obviňující vždy druhé.
 • Styl komunikace chladně racionální. 
 • Typy konfliktních osobností a jejich vliv na kvalitu vztahů ve firmě.
 • Asertivní přístup a jeho výhody i nevýhody v pracovní praxi.
 • Vzájemné působení rodiny a práce a jejich vliv na pracovní výkon.
 • Stresory na pracovišti a zdroje aktivního působení napětí a stresu.
 • Prevence vzniku konfliktů na pracovišti a účinné pravidla.
 • Podíl komunikace na fungování pracovního kolektivu.
 • Vnitrofiremní komunikace a různorodost týmů.
 • Praktická doporučení, rady, cvičení, modelové situace.
 
Komu je seminář určen:
 

 • Všem, kteří mají problém ve vnitrofiremní komunikaci a potřebují „Očistu mezilidských vztahů na pracovišti“.
 
Metody a formy výuky:
 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:

 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák