BOZP a PO

Cíl školení:
 • Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci. 
 • Řízení BOZP, systém prevence rizik.
 • Seznámení se s konkrétními základními požadavky BOZP na pracovišti s orientací na úkoly a způsob provedení úkolů v oblasti BOZP.
 • Seznámení se s požadavky právních  a ostatních  předpisů.
 • Požární ochrana: dle vypracovaného a schváleného tématického plánu a časového rozvrhu školení o PO.
 
Obsah semináře:
 • Zákony a vyhlášky v platném znění v návaznosti na BOZP a PO.
 • Pokyny, místní provozní bezpečnostní předpisy, dokumenty a evidence, které jsou součástí dokumentace BOZP.
 • Seznámení s riziky při práci, stanovená opatření.
 • Osobní ochranné pracovní prostředky.
 • Pracovní úrazy a jiné mimořádné události, první pomoc.
 • Zásady bezpečného chování na pracovišti.
 • Lékařské prohlídky.
 • Alkoholické nápoje, návykové látky, kouření.
 
Komu je seminář určen:
 • Zaměstnancům pro seznámení se riziky při práci a se zásadami bezpečné práce.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák