Controlling finančního řízení pro managery

Cíl semináře:
 • Vysoce interaktivní seminář nabízí možnosti využití controllingové filozofie pro efektivní řízení finančních toků Vaší firmy. Nedílnou součástí podniku musí být finanční plánování a zajištění stability firmy díky průběžné finanční kontrole. Naučte se uplatňovat principy, díky kterým zajistíte své firmě zdraví a prosperitu a aplikujte preventivní metody vzniku finanční krize ve vaší firmě. Cílem semináře je také sestavení controllingového modelu  v oblasti využití výkonových měření a jejich vazeb na náklady Vaší firmy. 
 
Obsah semináře:
 • Analýza modelů hodnocení marketingové a obchodní činnosti Vaší firmy. 
 • Metody přímého a nepřímého řízení zaměstnanců.
 • Vymezení finančního  controllingu s ohledem na: 1. obsah a strukturu controllingu, 2. funkce, předmět a pojetí controllingu. 
 • Pravomoci zaměstnanců a měření úspěšnosti jejich výsledků.
 • Jak lze měřit přímé výkony zaměstnanců a jak výkony typu „správně a včas“.
 • Praktický finanční controlling s ohledem na: 1. pracovní kapitál, pohledávky, zásoby, obratové ukazatele, 2. podnikové peněžní toky (rozpočet, výkaz cash flow a jeho sestavení), 3. finanční plán a postup jeho vytvoření, 4. investice a jejich nástroje a metody.
 
Komu je seminář určen:

 • Výrobním, obchodním, logistickým, ale i personálním manažerům – neekonomům.
 • V případě zájmu i ekonomům a controllingovým manažerům ve firmách.
 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
 
Časová dotace semináře:

 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák