Daňový systém pro podnikovou praxi pro manažery

Cíl semináře:
 • Seminář je zaměřený na ekonomické řízení podnikatelského subjektu s ohledem na daňové plánování a optimalizaci daňových povinností. Účastníci získají cenné informace pro přehled daňových vazeb se znalostí finančního účetnictví a výkaznictví. Cílem semináře je také řešení problémů spojených s uplatňováním daňových odpisů dle platných legislativních norem. Získejte ucelený pohled na daňový systém s ohledem na potřeby Vaší firmy a naučte se daňové řízení na základě praktických příkladů a modelových situací. 
 
 
Obsah semináře:
 • Daňový systém a základní orientace v daňových pojmech.
 • Zdanění příjmů právnických osob a systém účetních informací.
 • Uplatňování daňových a účetních odpisů hmotného a nehmotného majetku.
 • Daň z přidané hodnoty a spotřební daň – základní orientace.
 • Praktické případové studie z daňové problematiky dle potřeb účastníků.
 • Individuální poradenství a interaktivní diskuse.
 
 
Komu je seminář určen:
 • Manažerům - neekonomům, kteří potřebují získat orientaci v daňovém řízení podniku. 
 
Metody a formy výuky:
 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák