Distribuční logistika

Cíl semináře: 
 • Vysoce interaktivní seminář je jedinečným prostředkem k tomu, jak porozumět procesu distribuce, který je po nákupní a výrobní logistice dalším velice důležitým mezníkem. Jejím hlavním cílem je v první řadě uspokojení potřeb zákazníků. Od tohoto se odvíjí všechny úkoly, které s distribucí souvisí. Jedná se tak například o stanovení počtu úrovní skladování, počtu skladů a jejich rozmístění. Při těchto úlohách je vždy nutné zohlednit celkové distribuční náklady, které se taktéž započítávají do ceny finálního výrobku. Seznámíme Vás s distribučními řetězci a způsoby distribuce, získáte informace o systému řízení výrobků, určíte si hlavní přínosy a rizika sekvenčních dodávek zákazníkovi a zvolíte optimální strategie pro systémy distribuce a dopravy ve Vaší firmě. 
 
Obsah semináře:
 • Distribuční logistika, cíle a možnosti využití v podnikové praxi.
 • Distribuční systém a vyrovnávací funkce mezi výrobou a trhem.
 • Specifikace funkcí distribučního systému z hlediska prostoru, času, množství a sortimentu. 
 • Distribuční řetězec a jeho délka a rozsah.
 • Druhy distribuce z hlediska distribučních stupňů. 
 • Volba mezi extenzivní, výběrovou a exkluzivní distribucí. 
 • Význam distribuční strategie v procesním řízení. 
 • Volba nejdůležitější formy distribuce, kterou je frekvence nákupu a prodeje.
 • Zpětná logistika – Recykling. 
 
 
 Komu je seminář určen:
 • Pracovníkům, kteří ovlivňují plánování a řízení materiálových toků ve firmě, pracovníkům ve výkonných logistických funkcích v úsecích nákupu, výroby a prodeje.  
 • Všem, kteří mají zájem o danou problematiku. 
 
Metody a formy výuky: 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace. 
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Materiály pro účastníky:
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák