Efektivní komunikace v konfliktních situacích

Cíl semináře:

Interaktivní seminář   vám nabízí  jedinečnou  příležitost k získání  cenných  rad,   jak předcházet vzniku konfliktů v obtížných životních situacích a jak efektivně zvládat spory v mezilidské interakci. Je  obohacením pro  spolupracující tým a umožňuje nalézt nové  horizonty v posílení týmové dynamiky a efektivnímu zvládání konfliktů na pracovišti. 


 • Prohloubíte si  komunikační dovednosti, osvojíte  si stále opomíjená pravidla efektivní komunikace v konfliktních situacích.
 • Posílíte svoji sebejistotu v mezilidské interakci.
 • Seznámíte se s pojetím konfliktu a jeho zvládáním jako formy krizové komunikační strategie.
 • Naučíte se jak konflikty předvídat, podle jakých signálů a jak konfliktům předcházet.
 • Poznáte příčiny vzniku konfliktu i jeho pravou podstatu.
 • Zjistíte svoji schopnost analyzovat jednotlivé techniky ve specifických konfliktních situacích.
 • Procvičíte si  metody vyjednávání při sporech a řešení konfliktních situací.
 • Naučíte se, jak účinně využívat asertivní chování k prosazování svých cílů.
 • Vyzkoušíte si, jak jednat s různými typy lidí.  • Natrénujete si techniky řešení konfliktu a snižování agresivního jednání.
 • Podpoříte svůj racionální přístup a zvládání emocí v obtížné komunikaci.
 
 
Obsah semináře:

 • Emoční inteligence a její důležitost v mezilidských vztazích.
 • Efektivní komunikace – zásady, umění mluvit, naslouchat, klást otázky a dělat kompromisy – práce dle myšlenkových map.
 • Komunikujeme, i když „nekomunikujeme“ – neverbální komunikace, proč je důležitá, jak ji správně číst, negativní signály, efektivní využití řeči těla.
 • Jak a proč vzniká obtížná situace v komunikaci.
 • Jak efektivně komunikovat s různými typy lidí. 
 • Jak řešit problémy v komunikaci - asertivní komunikace jako přirozený spolupracující styl, využití principů asertivní komunikace pro prevenci konfliktů.
 • Jak  a proč vzniká  konflikt a jak ho co nejrychleji rozpoznat. 
 • Jaké jsou fáze rozvoje konfliktu. • Jaké jsou strategie řešení konfliktu.
 • Jak od konfliktu ke spolupráci.
 • Jak umět vyjednávat. 
 • Jak zvládnout emoce při nepříjemných situacích. • Jak se chránit před neférovými praktikami 
Komu je seminář určen:
 • Všem, kteří si chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a naučit se, jak efektivně komunikovat i v obtížných situacích.  • Všem, kteří potřebují posílit týmovou dynamiku ve firmě a nalézt řešení v obtížných situacích.
 
Metody a formy výuky:

 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák