Efektivní výběr pracovníků do týmu

Cíl semináře: 
 • Vysoce interaktivní seminář nabízí možnost aplikace metod, které efektivně uplatníte při výběru nových pracovníků do týmu. V průběhu semináře budete mít možnost procvičování modelových situací, kterými srovnáte předpoklady potenciálních účastníků výběrových řízení. Stanovíte tak jasná kritéria pro rozhodovací proces a srovnávání uchazečů o pracovní místo. Díky jasným kritériím je rozhodovací proces přesnější a výrazně je sníženo riziko špatného rozhodnutí či nesprávný výběr pracovníka.     
Obsah semináře:
 • Příprava podkladů na výběrový pohovor. 
 • Vypracování popisu pracovního místa.
 • Vypracování profilu kandidáta.
 • Analýza písemných zdrojů – životopis, dotazník, motivační dopis.
 • Fáze výběrového pohovoru a analýza osobnosti kandidáta.
 • Schopnost klást konkrétní cílené otázky.
 • Analýza komunikačních dovedností kandidáta.
 • Schopnost kandidáta vést a řídit tým.
 • Schopnost kandidáta organizovat svůj čas.
 • Schopnost kandidáta spolupracovat samostatně i v týmu.
 • Analytické schopnosti kandidáta.
 • Prozákaznický přístup kandidáta.
 • Vnitřní motivace kandidáta k pracovní pozici.
 • Obtížné typy kandidátů a indikace z jejich chování.
 • Schopnost empatie a aktivního naslouchání.
 • Základní chyby při vedení výběrového pohovoru a jak je odstranit.
 • Vyhodnocení výběrového pohovoru a jeho zápis.
Komu je seminář určen:
 • Manažerům, vedoucím pracovníkům
 • Personalistům
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a účastní se výběrových pohovorů.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Zvládnete se důkladně připravit na vedení výběrového pohovoru. 
 • Zdokonalíte se v technikách vedení výběrového pohovoru. 
 • Naučíte se hodnotit osobnost kandidáta a jeho sociální kompetence.
 • Zvládnete efektivně posoudit reálné schopnosti a dovednosti kandidátů.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák