Etiketa – společenské dovednosti v pracovním a osobním životě

Cíl semináře:
 • Účastník se seznámí s pravidly společenského chování v nejčastějších životních situacích.
 • Prohloubí si společenské dovednosti, zásady a pravidla společenského chování, která jsou velmi důležitá pro jeho práci a patří do jeho sociálních dovedností.
 • Zvýší si jistotu ve společenském kontaktu.
Obsah semináře:
 • Úvod do společenské etikety a její prostředky.
 • Pravidla společenského chování, zásady pro každý den, princip přednosti a jeho hlavní ukazatelé.
 • Základní dovednosti společenského styku – pozdrav, představování, oslovování, titulování, podání ruky.
 • Společenská konverzace – zásady společenské konverzace, tabu témata, umění naslouchat.
 • Etiketa na pracovišti – jednání s klientem.
 • Vizitky, navštívenky – používání, mezinárodní zkratky.
 • Etiketa a telefonování.
 • Modelová společenská událost – způsob chování, přípitek, konzumace občerstvení, neobvyklé společenské situace, zvládání společenských prohřešků a konfliktních situací.
 • Image pracovníka.
 • Diskuse skupinová a individuální.

Komu je seminář určen:
Všem, kteří se chtějí zdokonalit v pravidlech společenského chování.

Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Příklady z praxe.
 • Hraní rolí
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 • Skupinová práce.
 • Diskuse (individuální, skupinová)
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky:

Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák