Firemní a jazykové vzdělávání

 • Zajišťujeme výuku jazykových kurzů pro firmy a organizace přímo v prostorách zákazníka.
 • Nabízíme firemní jazykové kurzy pro všechny jazykové úrovně, od začátečníků až po pokročilé úrovně.
 • Zaměřujeme se na obecný jazyk a také na specializovaný jazyk s oborovým zaměřením v oblasti bankovnictví, ekonomie, medicíny, farmacie, realit apod.

JAZYKOVÝ AUDIT PRO ZAJIŠTĚNÍ OPTIMÁLNÍCH VÝSLEDKŮ

Po podpisu smlouvy o zajištění výuky provedeme vstupní jazykový audit, kterého výsledkem bude rozřazení účastníků do skupin podle aktuálních znalostí jazyka. Na základě auditu vypracujeme plán osnovy výuky pro každou ze skupin, zvolíme zaměření jazykových kurzů a navrhneme vhodné učební materiály.

Použití testování v průběhu jazykového auditu a výuky:

 • Studenti vypracují jednoduchý rozřazovací test, který je zařadí do příslušné skupiny podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (ERR).
 • Druhá, ústní část rozřazovacího testu spočívá v kladení otázek lektorem. V obou testech se nehodnotí gramatická přesnost, ale schopnost plynulé komunikace v anglickém jazyce.
 • V průběhu výuky předkládáme studentům tzv. progress testy. Tyto testy efektivně zjišťují, nakolik studenti zvládli probíranou látku a současně fungují i jako zpětná kontrola kvality výuky. Dávají lektorům i studentům přesný přehled o dosažených výsledcích.

 Učební program a koncepce výuky:

 • Navržený učební program je možné v průběhu výuky měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám studentů. Po absolvování výuky obecného jazyka je např. možné přeorientovat kurz na specializaci podle oboru Vaší společnosti.
 • Harmonogram firemních jazykových kurzů je čistě individuální. Řekněte nám své časové možnosti a my Vám navrhneme ideální strukturu a rozvrh výuky. Délka jedné vyučovací hodiny je 60 nebo 90 minut.
 • Vyučujeme podle moderních českých a zahraničních učebnic.  Získané jazykové dovednosti se prostřednictvím cvičení, komunikačních situací a dalších aktivit ihned převádějí do praxe. Výuky se studenti účastní aktivním způsobem a rozvíjí si základní schopnosti - poslech, psaní, čtení a mluvený projev.
 • Lektorské obsazení se připravuje vždy na míru – spolupracujeme s českými i zahraničními lektory, kteří absolvovali dlouhodobé studijní stáže v zahraničí. Lektoři zároveň disponují odpovídající praxí ve výuce jazyků.
 • Po absolvování firemních jazykových kurzů je studentům předložen závěrečný test z učiva za poslední období. Po zvládnutí dané úrovně student obdrží certifikát  Institutu vzdělávacích a poradenských služeb Academia Liberty dle interního referenčního rámce pro jazyky.

 Výběr dle pořadavků klienta:

1. Obecný jazyk – Global language

Jazyk: angličtina, němčina, francoužština, čeština pro cizince, ruština

 Cíl kurzu:

 • získat širokou slovní zásobu
 • srozumitelně a jasně se domluvit v různých situacích
 • zlepšit písemné a ústní vyjadřování 

2. Firemní komunikace - Business language

Jazyk: angličtina, němčina, francoužština, ruština, čeština pro cizince

Cíl kurzu:

 • zlepšení komunikativních dovedností v obchodní komunikaci a korespondenci (telefonování, obchodní dopisy a e-maily, domlouvání schůzek, prezentace firmy, vyjednávání se zákazníkem, účetní a finanční terminologie).

Cenová nabídka: (Cenová kalkulace je připravena vždy na míru dle požadavků klienta).

 
 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák