Firemní kultura a vztahy

Cíl semináře:

Interaktivní seminář je zaměřen na pochopení významu budování firemní kultury a týmové dynamiky. Cílem semináře je naučit se uplatňovat principy a charakteristiky, které vedou k podporování myšlenek a vizí zaměstnanců. Nevyhnutným předpokladem je také indikování představ zaměstnanců o společnosti, a odstranění případného nesouladu s představami těch, kteří firemní kulturu budují. 


Obsah semináře:

 • Pojem firemní kultura a její význam
 • Co tvoří firemní kulturu ve vaší společnosti
 • Charakteristiky firemní kultury
 • Jak změnit a nastavit firemní kulturu
 • Rozvoj firemní kultury aplikací principů zpětné vazby
 • Firemní vize, které udávají další směřování
 • Etický kodex a jeho význam pro vnitrofiremní kulturu a budování vztahů


Komu je seminář určen:

 • Vedoucí manažery a pracovníky oddělení lidských zdrojů.
 • Vedoucí pracovních týmů nebo majitele menších společností.


Reálný cíl absolventa:

 • Naučíte se lépe porozumět principům firemní kultury a jejich vliv na podnikatelský záměr firmy.
 • Odhalíte možnosti diagnostiky úrovně Vaší firemní kultury.
 • Zdokonalíte procesy, kterými můžete účinně komunikovat mezi zaměstnanci.
 • Vypracujete si vlastní soubor etických pravidel, kterými nastavíte trendy profesionálního chování pracovníka.
 • Odstraníte možný nesoulad v představách zaměstnanců o budování firemní kultury.


Bonus

 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník odejde s doporučením, jakým směrem kultivovat své komunikační dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.


Časová dotace semináře:

Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.


Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák