Jak implementovat GDPR do praxe třídního učitele

Název vzdělávacího programu:
  • Jak implementovat GDPR do praxe třídního učitele
  • Akreditace MŠMT č.j.:13398/2018-1-534

Vysoce interaktivní seminář je zaměřený na načerpání znalostí, které Vám objasní práva a  povinnosti, které se týkají předpisů EU o ochraně osobních údajů. Osobními údaji jsou všechny údaje, které nějakým způsobem  identifikují jinou fyzickou osobu. Cílem kurzu  je získat přehled o tom, jak zpracovávat osobní údaje žáků, jak vést dokumentaci žáka a jak s ní pracovat a případně předávat interním nebo externím subjektům. (rodičům, poradenským zařízením, účetní atd.). Na školení probereme právní úpravu a praktické modelové situace, které nastávají v práci třídního učitele – výjezd na akci, pořizování a uveřejňování fotografií, videí, e-mailová korespondence vs. ochrana údajů a mnoho dalších praktických příkladů.

1.      GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (2x 45min)

·         Smysl GDPR pro práci třídího učitele

·         Práva a povinnosti škol jako správců a zpracovatelů osobních údajů

2.   Jak vytvořit funkční system ochrany osobních údajů (2x45min)

·         Zásady zpracování osobních údajů dětí

·         Co jsou osobní údaje, citlivé údaje

·         Jak zkontrolujeme a vyhodnotíme údaje, které již evidujeme

·         Souhlas se zpracováním osobních údajů

·         Zveřejňování údajů o žácích na webu

·         Výjezd na akci a předávání údajů o žácích

·         Pořizování a uveřejňování fotografií z akcí

·         Ochrana údajů vs. e-mailová korespondence s rodiči,  s institucemi

·         Diskuze dle specifických dotazů účastníků


Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé na I. a II. stupni, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé praktického vyučování. 

Časová dotace: 13:00 - 17:00 hod (4. výukové hodiny)

Lektor: zkušený praktik JUDr. Jaromír Richter

Termín a místo konání: 21.1.2019 v Ostravě

Cena: 1.650,- Kč (Nejsme plátci DPH)

V ceně:

  • Písemné podklady k tématu
  • Psací potřeby
  • Osvědčení o absolvování semináře
  • Občerstvení, káva/čaj/nealko
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák