Jak při jednání odhalit manipulativní techniky a jak se jim účinně bránit

Cíl semináře: 

 • Trénink je určen všem, kteří mají zájem o rozpoznání manipulativního jednání a chtějí se naučit vhodným způsobem reagovat a tím se účinně manipulaci bránit.
 
Obsah semináře:
 • Co je manipulativní jednání a jak ho identifikovat?
 • Druhy manipulace a možnosti využití.
 • Proč je manipulace účinná?
 •  Využití emocí k tvorbě tlaku v manipulativním jednání.
 • Trénink komunikačních dovedností jako obrana vůči manipulaci.
 • Strategie manipulátorů a jejich identifikace:
 • Typologie manipulátorů.
 • Typické chování a strategie jednotlivých typů. 
 • Jak se bránit manipulativním výrokům.
 • Typické manipulativní strategie v profesionální praxi.
 • Praktické rady jak nepodléhat útokům na city.
 • Manipulace prostředím a časem.
 • Manipulace a citové vydírání.
 
Komu je seminář určen:

Manažerům
Personalistům 
Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a umět se bránit manipulativnímu jednání
 

Reálný cíl absolventa:
 • Praktické nácviky vám umožní vyzkoušení základních pravidel a principů obrany proti manipulaci. Seznámíte se s mechanismy, které  z Vás dělají slabší a nejisté partnery a nenecháte se vmanipulovat do negativních pocitů viny. To vše Vám umožní působit vyváženě a jako rovnocenný partner pro své okolí.
 
Bonus:

 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
 
 


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák