Jazykové služby

Nabízíme vám profesionální servis v oblasti jazyků, velkou administrativní podporu, časovou flexibilitu a profesionální přístup. Využijte náš propracovaný systém testování pro stanovení studijních cílů a přípravy učebních plánů. Všechny kurzy jsou určeny široké veřejnosti všech věkových kategorií a úrovní pokročilosti.

Metody výuky

Prezenční výuka

Nabízí pravidelný kontakt s lektorem a je vhodná pro každého bez ohledu na předchozí zkušenosti se studiem.

Distanční výuka

Je hodná zejména pro studenty, kteří již mají určitou zkušenost se studiem jazyka. Lze ji absolvovat samostatně nebo jako doplněk k prezenční výuce. 

Komunikativní metoda

Nosným principem této metody je prezentace jazykových prostředků a slovní zásoby v kontextu každodenních situací s důrazem na plynulost projevu. 

Přímá metoda

Tato metoda je založena na používání cizího jazyka pro veškerou komunikaci při výuce - slovní zásoba se učí pomocí názorných pomůcek, obrázků a předmětů, abstraktní slovní zásoba je vysvětlována na základě spojování myšlenek a představ. Gramatika se učí induktivně – studenti si ji osvojují díky neustálému používání cizího jazyka. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost a je upřednostňován mluvený projev.

Metoda automatizace 

Metoda automatizace spočívá v zautomatizování gramatických vazeb a konstrukcí formou jejich opakovaného používání ve vhodných komunikativních situacích nebo formou cvičení v učebnici.


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák