Konstrukce plastových dílů...

Cíl semináře:
  • Získání komplexního pohledu konstruktéra plastových dílů na provázanost jednotlivých částí procesů vývoje a výroby plastových dílů z hlediska jejich konstrukce. Školením získáte cenné informace o  metodice ověřených postupů při konstrukci vstřikovaných dílů s minimalizací výrobních vad a s možností návrhů řešení v problematických částech v oblasti konstrukcí. 

Obsah semináře:
  • Materiály v praxi konstruktéra plastových dílů: rozdělení a struktura materiálů pro výrobu plastů, výhody a nevýhody plastů z hlediska konstrukce plastů, problematika přípravy výroby plastů, • materiály pro výrobu plastů, druhy, určení, vhodnost ke konstrukci plastových dílů, fyzikální, mechanické, chemické, teplotní, tepelné, elektrické, dielektrické, optické, třecí vlastnosti plastů, recykláty, přísady, • příklady a vlastnosti vybraných materiálů amorfní, semikrystalické, speciální, polymerní směsi, reaktoplasty, termoplastické eleastomery… výběr vhodných materiálů ke konstrukci plastových dílů.
  • Technologie pro zpracování plastů, parametry, principy, použití: rozdělení technologií pro zpracování plastů, výhody a nevýhody jednotlivých technologií • klasická technologie vstřikování (popis cyklu, vliv technologických parametrů, vliv plastu, proces plnění tvarové dutiny nástroje atd.), vztah mezi konstrukcí dílu a technologií, • speciální technologie vstřikování plastů, odlišnosti od klasické technologie  vstřikování.
  • Vady plastových dílů ve vazbě na jejich konstrukci: přehled výrobních vad, • vady ve spojitosti s konstrukcí cílu - rozbor, příčiny, návrhy řešení – praktické příklady

  • Konstrukce plastových dílů a formy plastových dílů: konstrukční zásady návrhu • nejčastější chyby při návrhu plastového výrobku • problematické části konstrukce plastových dílů - tloušťky stěn, umístění vtoku, dělící roviny, zaoblení, rádiusů, úkosů, podkosů, hran, žeber, prolamování, rovinné stěny,dosedací plochy, okraje výrobků, upevňovací výstupky, otvory - boční, šikmé, lomené zálisky, závity, vroubkování, rýhování, písmo atd. • povrchová úprava, západkové, trubkové, nýtové, svařované, lepené spoje • pevnostní výpočet, rozměrová přesnost, normalizace, tolerance • ekonomický a technologický design plastových dílů. • provázanost konstrukce dílů na konstrukci forem, problematické části konstrukce forem ve vztahu ke konstrukci plastových dílů, nejčastější problémy.
Časová dotace semináře:
  • 2-denní školení.

Materiály pro účastníky: 
  • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
  • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák