Kreativní marketing

„Jak využít dobrý nápad pro zajištění úspěchu ve vlastní firmě“
 
Cíl semináře:

 • Interaktivní seminář nabízí možnost využití kreativního marketingu ve Vaší firmě. S dobrým nápadem dokáže organizace i s minimálními vloženými prostředky zvítězit proti drahému, ale často nudnému a neosobnímu sdělení. Cílem semináře je nalézt možnosti, jak co nejlépe využít tvořivé myšlení zaměstnanců při volbě marketingové strategie, kde základní investicí do marketingu už nejsou pouze peníze, ty se dají nahradit investicemi na vymyšlení dobrého nápadu na kampaň. Naučíte se, jak rychle reagovat na požadavky zákazníků a jak vytvořit rychlé a účinné strategie kreativního marketingu. 
Obsah semináře:
 • Kreativita a její význam v tvorbě marketingové strategie.
 • Jak objevit a rozvíjet často nevyužitý potenciál kreativity zaměstnanců.
 • Rozdíly mezi tradičním a kreativním marketingem.
 • Nástroje kreativního marketingu s ohledem na využití ve Vaší firmě.
 • Využití minimédií a maximédií v marketingu.
 • Marketing v elektronických médiích a možnosti využití.  • Kreativní marketing a lidské zdroje.
 • Praktické doporučení a tvorba vlastní strategie kreativního marketingu. 
 
Komu je seminář určen:
 •  Všem, kteří chtějí využít jedinečné nástroje kreativního marketingu ve firmě.   

Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák