Manažerské rozhovory

Cíl semináře:

Seminář nabízí možnost nastavit strategie účinné  komunikace manažera se svým týmem. Cílem interaktivního tréninku je naučit se aplikovat taktiky, jak efektivně vést rozhovory se zaměstnanci, jak provádět motivační, hodnotící i propouštěcí rozhovory. Po absolvování semináře budete schopni připravit se na různé typy rozhovorů, vést manažerské rozhovory a uplatňovat strategie pozitivního řízení pracovního týmu.


Obsah semináře:
 
• Analýza Vašich komunikačních a prezentačních schopností.
• Příprava a správné vedení přijímacího rozhovoru.
• Příprava a správné vedení motivačního rozhovoru.
• Příprava a správné vedení hodnotícího rozhovoru.
• Příprava a správné vedení propouštěcího rozhovoru. 
• Jak správné vyhodnotit situaci a kvalifikovaně rozhodnout. 
• Jak používat osvědčené metody vedení rozhovorů se zaměstnanci.
• Jak vytvářet výkonný a soudržný tým.
• Jak zvyšovat vlastní motivační inteligenci v komunikaci s lidmi. 
 

Komu je seminář určen:
 

• Všem manažerům, kteří chtějí zlepšit komunikační dovednosti, dobře řídit a motivovat svůj tým. 
 
Metody a formy výuky:
 
• Interaktivní výklad s diskusí. • Modelové situace. • Hraní rolí. • Skupinová práce. • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Bonus:
 
Seminář je  veden   vysoce   interaktivní    formou   prostřednictvím   vzájemných  rozhovorů, zpětných vazeb, testu, cvičení a diskusí. Každý účastník  obdrží   písemné  doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 
Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 
Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák