Manažerské účetnictví pro neekonomy

Cíl semináře:
 • Vysoce interaktivní seminář dává možnost získání cenných informací k ekonomické připravenosti v řízení podniku. Naučíte se optimalizovat proces nákladů a výkonu, zvolíte vhodné strategie pro efektivitu vnitropodnikových činností. Budete schopni efektivněji komunikovat o ekonomických faktorech jednotlivých procesů v podniku, předvídat možný vznik krize a realizovat rozpočtování nepřímých, fixních a režijních nákladů na jednotlivé procesy. Cílem semináře je operativní využití modelů  rozpočtování cenových a nákladových kalkulací a také vlastní účetní controlling v řízení podniku.  
 
Obsah semináře:
 • Obsah, pojetí a cíle manažerského účetnictví.
 • Vztah manažerského a finančního účetnictví.
 • Nákladová struktura a kalkulační modely.
 • Povaha a třídění nákladů.
 • Tržní ceny, kalkulace nákladů a tvorba cen.
 • Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů. 
 • Moderní metody měření a řízení výkonnosti.
 • Analýza ziskovosti a bodu zvratu.
 • Praktické případové studie a reakce na dotazy účastníků. 
 
Komu je seminář určen:
 • Manažerům – neekonomům se základní orientací v účetních datech, kteří potřebují prohloubit své znalosti a získat nové informace pro finanční řízení firmy.
 
Metody a formy výuky:

 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák