Marketingová strategie pro úspěch v podnikání

Cíl semináře:
 • Vysoce interaktivní seminář nabízí skvělé možnosti pro získání aktuálních informací a trendů v marketingových přístupech, jak se přiblížit potřebám zákazníků a vybudovat si na trhu silnou pozici. Cílem semináře je zorientovat se v problematice marketingu a vytvořit si povědomí o důležitosti marketingového řízení firmy. Díky praktickým doporučením a vzájemné interakci na semináři budete schopni zvolit strategii pro využití všech dostupných marketingových nástrojů firmy. Zdokonalte své dosavadní postupy, vyhledejte trhliny a aplikujte účinné kombinace nástrojů marketingového mixu právě ve Vaší firmě.
 
Obsah semináře:
 • Analýza marketingu a marketingového přístupu ve Vaší firmě.
 • Strategický marketing a plánování využití dostupných zdrojů.
 • Marketingový informační systém a analýza vnějšího a vnitřního prostředí.
 • Marketingový mix a jeho nástroje. 
 • Uplatnění nástrojů marketingového mixu ve Vaší firmě.
 • Trendy současného marketingu a praktická doporučení.
 • Lidé ve firmě a vliv funkčních komunikačních toků na zákazníka.
 • Aktivní řízení vztahů se zákazníky a odbourání častých a zbytečných chyb.
 • Sestavte si vlastní marketingový mix dle získání informací o výhodách, rozdílech a slabinách těchto nástrojů.

Komu je seminář určen:
 • Pracovníkům marketingu i ostatních útvarů organizace, kteří potřebují získat ucelený přehled aktuálních trendů  pro správnou volbu marketingové strategie. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.

Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák