Mistr – Profesionál ve výrobě I.

Mistr a jeho osobnost.

Cíl semináře:
 • Interaktivní seminář je ideálním vstupem do světa rozvoje kreativního myšlení managementu v první linii. O úspěchu firmy často rozhoduje připravenost personálu na různé situace, které nastávají v pracovním procesu. Častým nedostatkem je neschopnost objevit a rozvíjet obrovský potenciál řídícího pracovníka v pracovním procesu. Cílem semináře je  zaměřit se na osobnosti mistra, zmapovat současné styly jednání mistra se zaměstnanci a vyhledat možné trhliny. Díky jedinečným metodám lektora posílíte schopnost sebeprosazování bez konfliktů, podpoříte týmovou práci a posílíte vlastní pozici v komunikaci ve Vašem týmu.  
 
Obsah semináře:
 • Psychologická analýza Vaší osobnosti a potenciál rozvoje.
 • Rozumová, emoční a motivační inteligence mistra v komunikaci se zaměstnanci.
 • Práce s myšlenkovými mapami a rozvoj vnitřní motivace k práci. 
 • Motivace zaměstnanců a její zdroje, aneb „Jednání s demotivovanými lidmi“.
 • Prezentační dovednosti a jak je lze rozvíjet.
 • Rozdělení pracovních kompetencí a delegování úkolů.
 • Řízení času a stresová zátěž, prevence syndromu vyhoření.
 • Pravidla psychohygieny a jak zvládat náročné pracovní situace. 

Komu je seminář určen:
 • Mistrům a vedoucím pracovníkům týmu, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák