Mistr – Profesionál ve výrobě III.

Jak dokonale řídit svůj tým.


Cíl semináře:
 • Rozvoj dovedností mistra – profesionála první linie v řízení svých pracovníků. Cílem je získání praktických informací pro rozvoj týmové spolupráce a vytvoření analýzy vlastní pracovní skupiny. Zaměříme se na vhodné styly řízení s ohledem na pracovní skupinu, jaké jsou možné východiska z problémových situací, jak zabezpečit kvalitu práce zaměstnanců, efektivní kontrolu a racionalizaci pracovních postupů.  Nedílnou součástí bude také právní minimum s ohledem na základní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. 
 
Obsah semináře:
 • Postavení mistra v systému řízení firmy.
 • Styly řízení, jak bez nátlaku uplatnit svoji autoritu.
 • Metody rozhodovacího procesu a situační řízení.
 • Hodnocení pracovníků a motivační proces.
 • Základní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.
 • Důsledky porušená práv a povinnosti v pracovněprávním vztahu.
 • Pracovní doba, přesčasy, přestávky na oběd, dovolená, absence atd.
 • Specifické situace v pracovním procesu – dotazy, otázky, nácviky. 
 
Komu je seminář určen:
 • Mistrům a vedoucím pracovníkům týmu, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák