Mistr – Profesionál ve výrobě IV.

Kreativita mistra a schopnost přinášet inovace.

Cíl semináře:

 • Interaktivní seminář nabízí možnost odzkoušet si vlastní schopnost kreativního myšlení a práci na sobě. Díky jedinečným metodám vzájemné interakce a zpětné vazby získáte přehled o možnostech zlepšování výroby a výrobních procesů ve Vaší firmě, naučíte se kvalitně navrhovat a zhodnotit pracoviště s ohledem na bezpečnost práce a zvládnete postupy jak efektivně organizovat svůj pracovní čas. V průběhu semináře zmapujete celkovou úroveň výroby a výrobního procesu a vyhledáte možné trhliny, na kterých je potřeba začít pracovat. 
 
Obsah semináře:

 • Schopnost Vašeho kreativního myšlení v práci mistra.
 • Rozvoj vnitřní motivace k nalezení nových postupů práce.
 • Motivace pracovního týmu k tvorbě nových strategií. 
 • Inovační proces ve firmě a možnosti jeho rozvoje.
 • Analýza výroby a výrobního procesu ve Vaší firmě.
 • Plýtvání ve firmě a jak ho odhalit.
 • Řízení pohybu materiálu a polotovarů a racionalizace těchto postupů.
 • Vylepšování pracoviště a odstranění bariér. 
 • Časová racionalizace a tvorba alternativních časových studií. 
 • Vedení rozhovoru se zaměstnanci a schopnost prosadit v práci vylepšené postupy.

Komu je seminář určen:
 • Mistrům a vedoucím pracovníkům týmu, kteří působí v první linii řízení zaměstnanců. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák