Motivace zaměstnanců k pracovnímu výkonu.

Cíl semináře:

Motivování je považováno za nejlevnější způsob jak zvýšit produktivitu podniku. Seminář Vám umožní získat cenné informace o možnostech vytváření motivačních podmínek, které jsou nedílnou součástí budování firemní kultury. Seznámíte se také s moderními trendy v řízení a hodnocení výkonu zaměstnanců. V rámci výuky Vám ukážeme, jak efektivně propojit řízení a hodnocení výkonu se systémem odměňování.

 

Obsah semináře:

 • Co je reálnou motivací zaměstnanců.
 • Motivace a stimulace a jejich vliv na pracovní výkon.
 • Budování důvěry mezi vedoucím pracovníkem a zaměstnanci.
 • Znaky úspěšného řízení zaměstnanců v kontextu motivace.
 • Manažerské metody podporující motivaci zaměstnanců.
 • Metoda „Job enrichment“ – obohacování práce.
 • Metoda „Job Enlargement“ – zvětšování, či rozšiřování pracovního výkonu.
 • Metoda „Job rotation“ – obměna, či rotace na pracovních pozicích.
 • Stimulační nástroje firmy a jejich aplikace v praxi
 • Osobnost řídícího pracovníka a její vliv na motivaci zaměstnanců.
 • Utváření programů efektivních forem spolupráce v týmu.
 • Návrhy a doporučení pro vytvoření a zlepšení efektivity motivačního programu ve Vaší firmě.


Komu je seminář určen:

 • Manažerům a specialistům v oboru odměňování lidských zdrojů.
 • Novým vedoucím pracovníkům na pozicích Compensation & Benefits Manager.
 • Vedoucím pracovníkům a všem, kteří v této oblasti již nějakou dobu působí a chybí jim prohloubení vzdělání.


Bonus:

 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.


Časová dotace semináře:

 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.


Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák