Mozkový jogging

Cíl semináře:
 
 • Interaktivní seminář nabízí možnost objevit svůj vlastní potenciál a naučit se ho plně využívat ve svůj prospěch. Objevte skryté možnosti svých schopností a schopnosti lidí, se kterými spolupracujete. Naučte se efektivně využívat kapacitu své paměti, zlepšete proces zapamatování, rozviňte smyslové vnímání a naučte se pracovat s myšlenkovými mapami.  Cílem interaktivního tréninku je také osvojit si taktiky, jak pracovat s únavou a pasivitou, která nám brání v rozvíjení pozornosti a myšlení. 
 
Obsah semináře:
 
 • Analýza Vašeho vnitřního potenciálu
 • Smyslová inteligence - rozvoj smyslového vnímání
 • Paměť a její pravidelný trénink. 
 • Práce s myšlenkovými mapami a sebeuvědomování
 • Pozitivní myšlení a představivost.
 • Rozvoj kreativity v osobním i pracovním životě.
 • Relaxace a nácvik psychohygieny.
 
 
Komu je seminář určen:
 
 • Manažerům, specialistům, administrativním pracovníkům. • Všem, kteří chtějí lépe využít svůj osobnostní potenciál. 
 

Metody a formy výuky:

 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
 
Bonus:
 

 • Seminář je  veden   vysoce   interaktivní    formou   prostřednictvím   vzájemných  rozhovorů, zpětných vazeb, testu, cvičení a diskusí. Každý účastník  obdrží   písemné  doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.
 
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky:

 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
 


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák