Myšlenkové mapy

Cíl semináře:

 •  Vysoce interaktivní seminář určený komukoliv, kdo chce rozvíjet své tvůrčí schopnosti nebo se chce naučit podívat na své nápady či problémy z nadhledu. Myšlenkové mapy jsou nástrojem ulehčujícím rozpracování nápadů a jejich převedení ze stádia pouhé myšlenky na konkrétní produkt, službu, řešení apod. s určením zákazníka, jeho motivů, nejvhodnějšího způsobu prodeje apod. Myšlenkové mapy se dají využít v mnoha oblastech – určení priorit osobního či profesního života, řešení problému, nápad k podnikání, nalezení východiska z nepříjemné situace atd. Tento seminář je velmi interaktivní. Od počátku probíhá velmi prakticky a za účasti názorů, připomínek, návrhů všech účastníků. Výsledkem jsou velmi nápadité mapy a hlavně nadšení účastníků pro tvorbu a svůj vlastní rozvoj kreativity skrze užití myšlenkových map.
 
Obsah semináře: 

 • Proč myšlenkové mapy? V čem jsou výhody tohoto nástroje, kdy se dají využít, příklady využití (počátečního zadání, myšlenky) v osobním i profesním životě. 
 • Jak tvořit myšlenkovou mapu, vysvětlení a ukázky různých způsobů -použití tabule, papíru, počítačové aplikace – online mapa.
 • Praktická ukázka – rozpracování nápadu dle lektora a dle návrhu účastníků, v kooperaci se všemi účastníky je tvořena myšlenková mapa konkrétní myšlenky, nápadu.
 • Vlastní tvorba účastníků – pomoc lektora s tvorbou map přímo na semináři.
 • Myšlenkové mapy pro plánování a řízení projektu.
 • Myšlenkové mapy pro rozvoj osobnosti
 • Myšlenkové mapy „na míru“ pro Vaši organizaci. 
 • Dotazy účastníků a interaktivní diskuse, individuální a skupinové poradenství. 
 
Časová dotace semináře:

 • 1-denní interaktivní seminář. Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby + materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák