Nákupní logistika a optimalizace materiálového zásobování

Cíl programu:
 • Vysoce interaktivní seminář nabízí jedinečnou možnost vytvořit účinné strategie pro účelné vynaložení peněz na nákupy zboží, protože nákup a jeho postavení v dodávkovém řetězci je jedním z primárních složek. V rámci semináře se budeme zabývat jednotlivými procesy dodávkového řetězce, jehož důležitými součástmi  jsou dodavatelé, na ty navazuje námi zmíněný nákup, na který se nabaluje řízení materiálů, výroba, fyzická distribuce, odbyt (prodej) a zákazník. Všemi těmito částmi prochází tok produktů. Nákupní logistiku můžeme také nazývat zásobování a zásobování tedy podle logistického řetězce řadíme do úvodní části. 
Na semináři Vás tedy naučíme: 
 
 • Jak sledovat vývoj na trhu a rychle reagovat na v oblasti nákupní logistiky. 
 • Jak výhodně uzavírat smlouvy s dodavateli a účelně organizovat fyzické činnosti materiálových toků. 
 • Jakou zvolit strategii a kde jsou hlavní nedostatky v rámci nákupní logistiky ve Vaší firmě. 
 • Praktické doporučení, nácviky, tvorba strategií a koncepcí.
 
Obsah koncepčního vzdělávacího programu:
 
 • Druhy zásob a efektivní určování skladového množství.
 • Plánování poptávky a volba optimálních postupů nákupní strategie.
 • Sklady a jejich dělení a určení vhodnosti dle specifických potřeb procesního řízení. 
 • Snižování stavu zásob dle individuálních potřeb.
 • Efektivní strategie pro plnění termínů.
 • Zkracování průběžných dob výroby.
 • Redukce logistických nákladů .
 • Outsourcing výrobních a logistických procesů

 
Komu je seminář určen:
 
 • Pracovníkům, kteří ovlivňují plánování a řízení materiálových toků ve firmě, pracovníkům ve výkonných logistických funkcích v úsecích nákupu, výroby a prodeje.
 • Všem, kteří mají zájem o danou problematiku. 
 
Metody a formy výuky: 

 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace. 
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Materiály pro účastníky:
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.

Místo konání:  
 • Adresa místa konání bude přesněna dle individuálního počtu zájemců o vzdělávací akci.
 • Vzdělávání lze také připravit „na míru“ dle potřeb klienta přímo ve firmě. 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák