Nákupní strategie

Cíl semináře:
 • Cílem interaktivního kurzu  je nácvik vyjednávacích strategií s dodavateli, zvýšení vyjednávací síly a zlepšení vyjednávacích schopností.  Účastníci si vyzkoušejí načerpané zkušenosti přímo na  místě pomocí individuálních a skupinových cvičení. Využijí zpětné vazby ke zlepšení komunikace a  také eliminují překážky, které jim brání efektivně komunikovat. Výcvikový kurz poskytne  účastníkům podněty pro další sebevzdělávání a sebezdokonalování, bude rozvíjet jejich motivaci k výkonu. Účastníci poznají svůj vyjednávací styl a seznámí se s principy úspěšných vyjednavačů.  Naučí se jak jednají efektivní vyjednavači a jak postupovat s komplikovanými partnery. Zvýší si  svou vyjednávací sílu. Vyzkoušejí si v praxi nové přístupy k vyjednávání a dostanete zpětnou vazbu.
 
Obsah kurzu: 
 • Marketing nákupu a základní pojmy. 
 • Strategie nákupu dle potřeb firmy. 
 • Možnosti výběru dodavatelů a využití  informačních zdrojů.  
 • Role nákupčího ve firmě a jeho kompetence. 
 • Proces obchodního jednání z pozice nákupčího. 
 • Osobnost nákupčího a rozvoj jeho potenciálu. 
 • Současné moderní trendy v oblasti nákupního marketingu. 
 • Příprava nákupčího na jednání se zákazníkem. 
 • Vytvoření scénáře nákupčího v obchodním jednání. 
 • Proces nákupu a minimalizace rizik 
 • Jak se na proces nákupu připravit – tvorba plánu.
 • Zdroje informací o partnerovi a situaci.  
 • První kontakt s obchodním partnerem. 
 • Vyjednávací taktiky pro jednání  - modelové situace obchodních případů.  
 • Kdy a jak zveřejnit první nabídku. 
 • Kdy a jak ustupovat, význam času – modelové situace obchodních případů.  
 • Překonávání krizí v obchodních jednáních.  
 • Uzavírání jednání a zanechání dobrého dojmu.
Metody a formy výuky: 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás. 
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.

Časová dotace semináře:
 •  Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák