Personální akademie „Svět personalisty I.“

Cíl vzdělávacího programu:
 • Personální akademie „Svět personalisty I.“ je připravena jako koncepční vzdělávací program, který je určený začínajícícím personalistům ve firmách. Díky lektorům s dlouholetou praxí v oblasti personalistiky získáte ucelený přehled práce personalisty, rozvinete své pracovní kompetence a zavedete účinné strategie vedení personální agendy ve Vaší firmě. Provedeme Vás zákoníkem práce, včetně vedení personální agendy a mzdovými aktualitami.  V průběhu semináře doporučíme postupy ve specifických situacích pracovně právních vztahů. Získáte přehled o správné aplikaci Zákoníku práce, informace o mzdové politice a nedílnou součástí seminářů je i aplikace metod výběrového rozhovoru nových pracovníků do týmu. 
 
Svět personalisty I.  – 1.den

 
• Praktický průvodce personalisty Zákoníkem práce.
 • Postup před vznikem pracovního poměru.
 • Smluvní založení pracovního vztahu a případné změny.
 • Pracovní doba, zajištění BOZP.
 • Povinnosti a práva zaměstnavatele a zaměstnance.
 • Specifické situace, které můžou nastat v pracovním vztahu.
 • Diskuse a dotazy účastníků dle jejich potřeb.
 

Svět personalisty I.  – 2.den
 
• Vedení personální agendy v pracovní praxi.
 
 • Založení osobního spisu pracovníka.
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.
 • Činnosti v období pracovního poměru.
 • Způsoby ukončení pracovního poměru.
 • Archivace pracovních spisů a dokumentů.
 • Mzdové aktuality a dodržování zásad odměňování.
 • Diskuse a dotazy účastníků dle jejich potřeb.
 
Svět personalisty I.  – 3.den
 

• Profesionální vedení výběrových pohovorů.
 
 • Příprava na výběrový pohovor.
 • Personální specifika na uchazeče o pracovní pozici.
 • Stanovení náborových kritérií.
 • Plánování výběrového pohovoru a taktické otázky.
 • Interaktivní trénink pohovoru a zpětná vazba.
 • Hodnotící proces a efektivní výběr kandidátů.
 
 Komu je seminář určen:

 • Všem zaměstnancům personálních útvarů, majitelům firem, kteří potřebují rychlou orientaci v personální problematice a účinné aplikaci do pracovní praxe. 
 • Všem personalistům, kteří potřebují získat informace o aktuálních trendech v personální oblasti a rozvinout své pracovní kompetence. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Hraní rolí.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.

Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák