Personální audit firmy

Cíl semináře: 
 • Interaktivní seminář Vás seznámení s metodami realizace personálních auditů a aplikace vhodných způsobů měření výkonnosti zaměstnanců. Cílem je zaměřit se na praktické vedení osobních pohovorů auditovaných pracovníků, analýzu a vyhodnocení zjištěných informací. Díky použití nástrojů pro vyhodnocení zjištěných závěrů, lze efektivně nastavit trendy rozvoje procesů společnosti a zdokonalit tak systém práce ve vaší firmě.
 
Obsah semináře:
 • Personální audit a jeho význam pro zdokonalení personálního řízení. 
 • Možnosti aplikace metod a postupů personálních auditů.
 • Kvalifikace pro výkon personálního auditu.
 • Řízení a komunikace personálního auditu v organizaci.
 • Výsledky a doporučení personálních auditů.
 • Implementace závěrů personálního auditu.
 • Formy personálních auditů.
 • Manažerský audit a jeho nástroje.
 • Audit lidských zdrojů řízení a jeho postupy a vyhodnocení.
 • Organizační audit a jeho postupy a vyhodnocení.
 • Modelové příklady a ukázky výsledků personálních auditů.
 • Praktické doporučení a vyhodnocení auditů.
Komu je seminář určen:
 • Personálním ředitelům 
 • HR manažerům
 • Majitelům firem a ředitelům společností.
 • Specialistům personálních útvarů.
 • Všem pracovníkům personálního oddělení, kteří mají zájem o prohlubování znalostí v oblasti řízení lidských zdrojů.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Naučíte se efektivně aplikovat postup při analýze pracovních pozic.
 • Zdokonalíte si organizační strukturu a vazbu jednotlivých pracovních pozic.
 • Zajistíte si informace pro vypracování komplexního rozboru pracovních činností, vstupů a výstupů jednotlivých zaměstnanců.
 • Naučíte se efektivně využívat pracovních metod při osobních, motivačních a hodnotících pohovorech.
 • Vypracujete si postup, jak vhodně nastavit trendy profesního rozvoje daného pracovníka s ohledem na osobnostní rozvoj. 

Časová dotace semináře: Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:  • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák