Pohledávky – právní, účetní a daňové aspekty

Cíl semináře:
 • Seminář nabízí cenné informace ohledně řešení pohledávek na základě  simulace konkrétních postupů od prověření obchodního partnera přes uzavření smlouvy až po vymáhání pohledávky. Naučíme Vás, jak efektivně získat  potřebné informace k účetnímu a daňovému postupu u pohledávek, jakým způsobem se vyvarovat zbytečným a častým chybám a najít optimální řešení z hlediska dopadu na základ daně z příjmů.
Obsah semináře:  
 • Postup při prověřování obchodního partnera před uzavřením smlouvy.
 • Jakým způsobem připravit smlouvu a jak efektivně vypracovat všeobecné obchodní podmínky a další obchodní dokumentace jako důkaz existence pohledávky.
 • Nástroje pro zajištění pohledávek a jejich efektivita a nákladovost v praxi.
 • Pohledávky po lhůtě splatnosti a jejich vymáhání v ČR.
 • Postup při jednání s klientem, který je v prodlení s hrazením svých závazků a tedy již není klient, ale dlužník.
 • Strategie vymáhání a zjišťování údajů o dlužníkovi. 
 • Návrh na vydání platebního rozkazu, úrok z prodlení, náklady řízení. 
 • Evropský platební rozkaz.
 • Návrh na nařízení exekuce.
 • Interaktivní diskuse, dle individuálních potřeb účastníků. 

Komu je seminář určen:
 • Pracovníkům oddělení vymáhání pohledávek, pracovníkům ekonomických, účetních, finančních a právních oddělení. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák