Pracovní právo pro personalisty

Cíl semináře: 
 • Díky semináři získáte ucelený přehled současné právní úpravy zaměstnaneckých vztahů, ale především aplikace ustanovení Zákoníku práce do podmínek pracovní praxe. Cílem semináře jsou praktická doporučení, příklady a návody k řešení složitých situací, které přináší každodenní praxe v pracovněprávních vztazích. Vaše znalosti a přehled problematiky pracovního práva pomůžou odstranit zbytečné výdaje za pokuty a penále a neúspěšné soudní spory. 
 
Obsah semináře:

 • Postup před vznikem pracovního poměru (doklady, které musíte požadovat).
 • Průběh pracovního poměru (evidence, změny, pracovní kázeň). • Kontrola stávajících pracovních smluv (dodržování povinných obsahů). 
 • Ukončení pracovního poměru (povinnosti, způsoby, korespondence). 
 • Praktické otázky v řešení náročných situací v souvislosti s pracovním právem.
 • Odpovědnost a kompetence vedoucích zaměstnanců za dodržování pracovního práva.
 • Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a osobních práv zaměstnance.
 • Další interaktivní dotazy dle potřeb účastníků
 
Komu je seminář určen:
 • Vedoucím a zaměstnancům všech personálních útvarů, pracovníkům právních oddělení, advokátům a další odborné veřejnosti. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
 
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák