Praktický time management

Cíl  semináře:

Vysoce interaktivní seminář je zaměřen na výcvik praktického Time managementu a aplikace principů, jak co nejrychleji uplatnit správné pracovníky na správném místě ve správný čas.  Optimalizací procesů efektivního hospodaření s časem se naučíte eliminovat činnosti, které nejsou produktivní a efektivní pro vaší práci a také budete mít možnost minimalizovat jakékoliv ztráty z neefektivní a formální činnosti.

 
Obsah semináře:
 • Jaké jsou současné poznatky o možnostech využívání času a jejich aplikace v praxi.
 • Průzkum vašich silných i slabých stránek v time managementu.
 • Nejpoužitelnější nástroje pro využívání času. 
 • Zloději mého času, aneb kam se ztrácí můj čas. 
 • Vnitřní zdroje času, předpoklady pro jeho efektivní využívání.
 • Naše mysl z hlediska pohody a stresu:
 • Návyky, koncentrace, stavy mysli - vliv na výkon,
 • Pozitivní myšlení a lidské biorytmy,
 • Práce s nápady a rozvoj kreativity v time managementu,
 • Stanovení priorit,
 • Myšlenkové mapy – výhody a použití,
 • Týdenní plánování - základ efektivní práce s časem,
 • Realizace plánu v praxi.
 • Efektivní komunikace s kolegy, okolím, nadřízenými i podřízenými.
 • Asertivita a její důležitost v time managementu - umění říci NE.

Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří již znají klasické postupy v práci s časem, a přesto mají v time managementu rezervy. • Každému, kdo má zájem se seznámit s touto problematikou a chce na sobě pracovat.

Reálný cíl absolventa:

 • Naučíte se vytvářet pozitivní postoje v práci s časem.
 • Odbouráte negativní postoje, které vaši práci omezují i brzdí.
 • Využijete lépe vlastní potenciál v týmové práci.
 • Pochopíte nutnost efektivního plánování pracovního času.
 • Procvičíte si efektivní praktické postupy, kterými lépe zvládnete práci pod tlakem.

Bonus:

 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák