Překladatelský a tlumočnický servis

V oblasti překladů nabízíme komplexní služby ve všech světových jazycích. Díky dlouholetým zkušenostem našich překladatelů a korektorů můžeme nabídnout kvalitní překlady z více jak 80 oborů.

  • Překlady téměř všech typů textů.
  • Expresní překlady.
  • Soudně ověřené překlady.
  • Dlouhodobé překlady na bázi individuální spolupráce.
  • Rozsáhlé překlady ve spolupráci s nakladatelstvími.
  • Všechny typy korektur (jazyková, odborná, stylistická, předtisková, rodilým mluvčím).
  • Největší zkušenosti máme s překlady technických manuálů, certifikátů, bezpečnostních listů, právních dokumentací, tiskových a výročních zpráv, prezentací, webových stránek a krásné a odborné literatury

Tlumočnické služby

V oblasti tlumočení nabízíme kompletní zajištění tlumočnických akcí ve všech nabízených jazycích.

Doprovodné konsekutivní tlumočení

Jednoduché tlumočení, např. obchodní schůzky, školení, jednání atd. Tlumočník je přímo účasten jednání. Řečník vždy po krátkém úseku ponechá dostatek prostoru pro tlumočníka, aby mohl předcházející pasáž shrnout a logicky přetlumočit.

Vysoké konsekutivní tlumočení

Obtížnější doprovodné tlumočení se zvýšenými nároky na osobu tlumočníka. Může se jednat o tlumočení pro větší počet lidí, se zvýšeným nárokem na odbornou terminologii, tlumočení po delších časových úsecích, kontraktace atd.

Simultánní tlumočení

Tlumočení souběžně s projevem řečníka. Běžně se používá na konferencích, tiskových akcích, prezentacích všeho druhu atd.Tlumočník poslouchá řečníka a simultánně tlumočí pro posluchače. Jedná se o nejnáročnější typ tlumočení, běžně s použitím tlumočnické techniky. Pro simultánní kabinové tlumočení se běžně objednávají 2 tlumočníci pro každý jazyk.

Soudní tlumočení

Tlumočení soudními tlumočníky, registrovanými Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Jedná se především o tlumočení jednání s úřady a všude tam, kde je nutné soudní ověření vykonávaného tlumočení (právní a soudní jednání).

Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák