Procesní řízení v kostce

Cíl semináře:

Účast na vysoce interaktivním semináři umožní účastníkům získat cenné informace o strategiích, které vedou k optimálnímu fungování procesů uvnitř organizace. V průběhu semináře dochází ke zmapování stavů procesů a procesní sktruktury ve firmě a následně k tvorbě strategií pro optimalizaci všech procesů v pracovní praxi. Na základě této analýzy odhalíme rizika, silné i slabé stránky určité oblasti organizace a navrhneme inovativní, účinná a efektivní řešení, jak rizika a nedostatky odstranit a maximalizovat tak přidanou hodnotu klíčových procesů.


Obsahová náplň kurzu:

 • Analýza procesů v organizaci (klíčových a podpůrných).
 • Co jsou dokonalé procesy
 • Sestavení vrcholového procesního schéma (hlavní oblasti činnosti organizace) a popis jednotlivých procesů
 • Zhodnocení procesů z hlediska jejich účelnosti, výkonnosti, efektivity (nákladové)
 • Identifikace slabých míst firmy
 • Identifikace ztrát na vstupu
 • Identifikace ztrát v průběhu procesu
 • Identifikace ztrát ve vazbě mezi procesy
 • Techniky odhalování ztrát
 • Identifikace problému
 • Popis problému
 • Návrh řešení problému
 • Akční plán pro opatření a nápravy
 • Následná optimalizace vedoucí ke zlepšení fungování organizace
 • Praktická cvičení s využitím technik na konkrétních příkladech
 • Doplňující interaktivní rozhovory dle individuálních potřeb účastníků


Komu je seminář určen:

 • Všem, kteří mají zájem o danou problematiku.


Metody a formy výuky:

 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.


Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu


Místo konání:

 • Adresa místa konání bude přesně na dle individuálního počtu zájemců o vzdělávací akci.
 • Vzdělávání lze také připravit „na míru“ dle potřeb klienta přímo ve firmě

.

Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák