Profesionální komunikace učitele s rodiči, aneb jak účinně jednat v náročných situacích.

Název vzdělávacího programu:

 • Profesionální komunikace učitele s rodiči, aneb jak účinně jednat v náročných situacích
 • Akreditace MŠMT ČR č.j.: 815/2018-1-96

Obsahově:

 • Interaktivní seminář pomáhá učitelům zlepšit efektivitu komunikace s rodiči, objevovat nové nápady,  jak lépe řešit různé specifické situace v prostředí školy, jak rozpoznat manipulativní chování ze strany rodičů a jak se účinně bránit. V profesionální komunikaci učitele s rodiči a v utváření přátelských vztahů se také zrcadlí osobnost učitele a přístup k dětem. To vše je důležitým prostředkem k budování prestiže celé školy.


Přínosy semináře pro účastníky:

 • Pomůžeme Vám rozlišovat mezi tím, kdy je potřeba reagovat sebevědomě a kdy je naopak potřebná jistá  dávka vnitřní pokory
 • Nabídneme sebepoznání účastníka a zmapování jeho reakcí v problémových situacích
 • Seminář Vám dodá energii, pomůže měnit zaběhnuté stereotypy, negativní postoje
 • Seminář v účastnících vzbuzuje touhu studovat a rozvíjet se
 • Učí „lidi spojovat“ - nacházet v sobě i v rodičích vždy to lepší


Obsah vzdělávacího programu:

 • Jak vyladit mezilidskou komunikaci na nejvyšší možnou úroveň?
 • Kde jsou počátky problémů ve vzájemné komunikaci?
 • Pojem emoční inteligence a její důležitost při řešení náročných situací
 • Pojem konflikt a jeho vymezení
 • Konflikty, které pramení z neuspokojování potřeb zaměstnanců
 • Příčiny vzniků komunikačních bariér v týmech

 

 • Hlavní zdroje konfliktních situací na pracovišti
 • Mocenské hry a vytváření klik
 • Manipulativní jednání ze strany druhých – odhalení a účinná obrana
 • Nedostatek asertivity a překonání strachu z neúspěchu v jednání s lidmi

 • Pozitivní komunikace v praxi
 • Strategie řešení komunikačních bariér
 • Nácvik správné argumentace a vyjednávání
 • Účinná strategie pro řešení problematických situací
 • Další interaktivní diskuze dle potřeby


Cílová skupina:

 • ředitelé škol a školských zařízení, učitelé MŠ, učitelé na I. a II. stupni, učitelé gymnázií, SOŠ a SOU, speciální pedagogové, výchovní poradci, učitelé praktického vyučování. 

Termíny: Dle domluvy se zájemcem

Časová dotace: 8:00 - 14:00 (6. hodin)

Lektor: Mgr. Katarína Benradouane (Bielčiková)

Místo konání: Sídlo zadavatele

Cena: 9.200,- Kč/1. skupinu do 12. osob. (Nejsme plátci DPH). V ceně: písemné podklady k tématu, psací potřeby, osvědčení o absolvování semináře.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák