Profesionální přístup k řešení reklamací a stížností se zákazníkem

Cíl semináře: 
 • Získání dovedností, které jsou nezbytné v komunikaci se zákazníkem při řešení reklamací a stížností.
 • Určení typologie zákazníka a volba nejvhodnější taktiky jednání.
 • Pochopení uvažování zákazníka a prevence vzniku konfliktní situace.
 • Aplikace možností využití emoční inteligence v kontaktu se zákazníkem.
 
Obsah semináře:
 • Tvorba nejvhodnějšího scénáře vyřízení reklamace dle typologie zákazníků.
 • Zvládání manipulací a námitek zákazníka.
 • Nejčastější chyby při vyřizování reklamací.
 • Trénink rozvoje komunikačních dovedností v kontaktu s obtížným zákazníkem.
 
Komu je seminář určen:
 • Vrcholový a střední management.
 • Nákupčí, vedoucí zaměstnanci ve firmách a v institucích.
 • Zákaznický servis a v případě potřeby i ostatní zaměstnanci.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Získání nových dovedností k řešení reklamací a stížností, které vedou k udržení zákazníka.
 • Sebereflexe účastníka a zlepšení vztahu k vlastní osobnosti i k osobnosti zákazníka.
 • Možnosti prevence vzniku konfliktních situací v oblastí reklamací a stížností.
 • Aplikace pravidel profesionálního přístupu ve vypjatých situacích.
 • Zvýšení kvality péče o zákazníka.

Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák