Profesionální sekretářka-asistentka a její efektivní komunikace

Cíl semináře:

 • Sekretářka - asistentka je klíčovým pracovníkem firmy. Jejím hlavním posláním je efektivní a účinná podpora managementu a týmu.  Hlavním cílem semináře je rozvinout spolehlivost a kreativitu účastníků s podmínkou osvojení si základních znalostí, dovedností a technik potřebných k vykonávání důležité profesní činnosti. Zaměření semináře je koncipováno na vedení sekretariátu, vedení obchodní korespondence, personalistiky, organizace a plánování práce a času, rozvoj komunikačních dovednosti, prezentačních dovedností atd.
 
Obsah semináře:

 • Kompetence sekretářky/asistentky pro výkon pracovní pozice. 
 • Jak vypadají vlastnosti ideální sekretářky/asistentky a jak je můžete dále rozvíjet.
 • V čem se musíte neustále zdokonalovat a jakým způsobem.
 • Praktické cvičení a vlastní sebereflexe účastníka s ohledem na tyto oblasti:
 1. Komunikační dovednosti 
 2. Asertivní jednáni v praxi 
 3. Prezentační dovednosti 
 4. Vedení pracovního týmu a delegování úkolů 
 5. Organizace práce a času  
 6. Týmová spolupráce 
 7. Analytické schopnosti a dovednosti 
 8. Prozákaznický přístup 
 9. Kreativita  
 10. Charakter 
 11. Motivace a postoje k práci 
 • Řešení problémových situací na pracovišti/ praktické nácviky
 • Důležitost psychologických aspektů mezilidské komunikace v praxi sekretářky/asistentky 
 • Jak se naučit „číst" z chování, výrazů, postoje, gest a dalších projevů ostatních. 
 • Jak jednat s agresivním nebo rozčileným člověkem. 
 • Mluvíme spolu pohledy. 
 • Mluvíme výrazem obličeje – mimikou. M
 • luvíme gesty – gestikulací. 
 • Mluvíme svými pohyby. 
 • Mluvíme svými postoji a pozicemi. 
 • Mluvíme podáním ruky. 
 • Mluvíme svým přiblížením k ostatním. 
 • Mluvíme svým zjevem. 
 • Mluvíme úpravou svého prostředí. 
 • Mluvíme spolu svrchními tóny řeči.
 
Komu je seminář určen:

 • Asistentkám
 • Sekretářkám 
 • Operátorkám na všech stupních organizačního schématu
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat.
 
Reálný cíl absolventa:

 • Účastnice semináře získají komplexní obraz o tom, co by skutečně profesionální sekretářka/asistentka měla ovládat. Naučíte se technikám profesionální prezentace, zdokonalíte si komunikační schopnosti, jak osobně tak v telefonickém rozhovoru, a získáte cenné doporučení pro efektivní řízení vlastního času. 

Časová dotace semináře:

 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák