Profesionální telefonická komunikace

Cíl semináře: 

 • Vyškolený personál v oblasti komunikace, který dokáže profesionálně vykonávat telefonickou komunikaci se zákazníkem,  patří k nedocenitelnému kapitálu každé firmy. Cílem semináře je vlastní sebereflexí posoudit úroveň ovládání profesionální telefonické komunikace  a praktický nácvik profesionálních strategií, které Vám umožní lépe prezentovat vaší firmu  a také zkvalitnit péči o zákazníka. 
 
Obsah semináře:
 • Profesionální příprava pro telefonické hovory.
 • Využití prostředků komunikace a rétorických dovedností k ovlivnění postoje zákazníka.
 • Jak vést profesionální dialog s klientem a používat správné formulace otázek. 
 • Aktivní naslouchání jako základ úspěchu. 
 • Aplikace asertivního jednání v telefonické komunikaci.
 • Prakticky využitelná typologie zákazníka v telefonickém hovoru. 
 • Možnosti profesionálního přístupu k řešení problémových situací v telefonickém rozhovoru.
 
Komu je seminář určen:
 • Manažerům
 • Obchodníkům
 • Personalistům
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat.
 
Reálný cíl absolventa:
 
 • Zdokonalíte si úroveň komunikačních schopností v telefonické komunikaci. 
 • Naučíte se přesně a zdvořile formulovat své přání a myšlenky. 
 • Naučíte se rozpoznat typ volajícího a přizpůsobit svůj hovor.
 • Naučíte se rychle a efektivně vyřizovat vzkazy a důležité hovory.
 • Budete umět profesionálně přistupovat k problémovým situacím a agresivním volajícím.
 • Naučíte se zvolit nejlepší strategii v telefonickém kontaktu se zákazníkem.
 • Nastavíte u operátorů profesionální metodiku vedení hovorů s klienty.
 • Pochopíte hranice mezi asertivitou a agresivitou.

Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák