Profesionální telemarketing

Cíl semináře: 
 • Profesionální telefonování se týká nás všech, ať už pracujeme na pozicích jako operátor call centra, asistent, obchodník či manažer. Každý den totiž přicházíme do telefonického kontaktu s našimi zákazníky a je důležité umět prodat sám sebe. Profesionalitou a rozvojem komunikačních schopností, se naučíme, jak jednat v obtížných situacích při telefonickém rozhovoru, jak vzbudit zájem a zdokonalit rétoriku, která nám pomůže být úspěšným. 
 
Obsah semináře:
 • Osobnost pracovníka v telemarketingu a její rozvoj.
 • Jak upevnit vztahy se zákazníky.
 • Telefonický prodej a příprava na obtížné situace v rozhovoru se zákazníkem.
 • Vaše plánování a příprava telefonického rozhovoru.
 • Oslovení zákazníka, úspěšné navázání hovoru a získání zájmu.   
 • Pracujte se svým hlasem, aneb analýza vašeho řečového projevu. 
 • Jak si poradit v obtížných situacích u telefonování.
 • Umění naslouchat a rozvoj rozumové a emoční inteligence v kontaktu se zákazníkem.
 • Umění správně se ptát.
 • Čtěte myšlenky zákazníka a zvolte nejlepší taktiku navázání pozitivního vztahu.
 • Time management v kontaktu se zákazníkem „Jak využít tolik drahocenný čas“.
 • Úspěšné zakončení hovorů a zanechání dobrého dojmu.
 
Komu je seminář určen:
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a profesionálně telefonicky komunikovat.

 
Reálný cíl absolventa:
 • Procvičíte si znalosti a dovednosti související s telefonickým prodejem, který tvoří základ úspěšného telemarketingu.
 • Zdokonalíte si rétoriku a nastavíte vlastní trendy rozvoje osobnostních kvalit.
 • Vypracujete si vlastní analýzu kvality řečového projevu a odstraníte možné nedostatky, které brání v profesionální komunikaci se zákazníkem.
 
Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás
 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák