Rétorika a trénink prezentačních dovedností manažera

Cíl semináře:

Jedinečný, zážitkový seminář otevírá možnost zkvalitnění sebeprezentace manažera a zdokonalení řečového projevu a komunikačních schopností. Umíte srozumitelně a poutavě vyjádřit své myšlenky a názory? Stává se Vám, že formální i neformální prezentace je pro Vás často stresujícím zážitkem? Cílem interaktivního tréninku je zvládnutí náročných situací v prezentování společnosti, komunikaci se zaměstnanci a zvládnutí trémy, která Vás často doprovází při  vystupování na veřejnosti.


Obsah semináře:
 
• Analýza účelu prezentace  a výběr klíčových bodů.
• Faktory, které ovlivňují kvalitu prezentace.
• Příprava pomůcek, nástrojů a vhodných taktik.
• Řečový projev – analýza Vašich komunikačních schopností.
• Verbální a neverbální stránka Vašeho projevu.
• Publikum a jak ho zaujmout.
• Jak reagovat na otázky nebo námitky posluchačů. 
• Jak zvládnout obtížné situace u prezentace.
• Jak pohotově reagovat na otázky a nácvik způsobů zvládání trémy.
• Slovní parazity a jejich odstranění.

Komu je seminář určen:
 
• Každému, kdo jako součást své práce potřebuje efektivně vystupovat na veřejnosti. • Každému, kdo si potřebuje zdokonalit své řečnické schopnosti a odstranit možné nedostatky.  
 
Metody a formy výuky:
 
• Interaktivní výklad s diskusí. • Modelové situace. • Hraní rolí. • Skupinová práce. • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Bonus:
 

Seminář je  veden   vysoce   interaktivní    formou   prostřednictvím   vzájemných  rozhovorů, zpětných vazeb, testu, cvičení a diskusí. Každý účastník  obdrží   písemné  doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby plně využil svůj osobnostní potenciál.
 
Časová dotace semináře:
 
Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 
Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák