RISK MANAGEMENT

Cíl semináře:

Intenzivní seminář Vám umožní získat návody, jak aplikovat strategie pro minimalizaci rizik spojených s řízením společnosti. Aplikace těchto účinných metod patří mezi nejdůležitější a také nejobtížnější úkoly nejen vrcholového vedení, ale všech zaměstnanců společnosti. „Risk Managementem“ či „řízením rizik“ se rozumí koncepce komplexního zabezpečení firmy proti případnému vzniku škod.

Obsah semináře:

1.Rizika obecně

1.1.Risk management

– pojmy a východiska

– rozdílný přístup v oblasti kvantitativních a kvalitativních rizik

1.2.Klasický přístup risk managementu (pravděpodobnost, dopad)

1.3.Alternativní doplňkový přístup RN (řízení předpokladů)

2.Oblasti rizik

2.1.Strategická rizika

2.2.Finanční rizika

2.3. Programová rizika

2.4.Operační rizika

3.Programová rizika  – detaily

3.1. Řízení projektových rizik  – rizika v řízení rozsahu, času a nákladů

3.2. Řízení programu a portfolia projektů  – organizační rizika, kumulace rizik, eskalace rizik

3.3. Řízení zájmových skupin (stakeholders)

4. Základní nástroje RM z pohledu top managera (umět delegovat a kontrolovat)

4.1.FMEA

4.2.FTA

4.3.Rozhodovací stromy

4.4.Stakeholders matrix

4.5.CF projektu

4.6.Alternativní rizikové scénáře

5.Prostor pro diskusi k a ktuálním problémům a potřebám klienta


Časová dotace semináře:

1- denní interaktivní seminář. Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.

Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák