Řízení logistiky od A do Z

Cíl programu:
 

 • Koncepční 4-denní vzdělávací program pro praktické řešení otázek logistické praxe. Vysoce interaktivní semináře Vám možní získat cenné informace pro správnou volbu strategicky důležitých postupů, které jsou součástí všech podnikových procesů. Volba nejvhodnějších strategií v procesu řízení logistiky významně ovlivňuje kvalitu procesního řízení a zásadně působí na budování  vztahu se zákazníkem.       V rámci seminářů pochopíte význam logistiky a budete schopni přiřadit priority s ohledem na individuální možnosti ve Vaší firmě. Získáte také informace o tom, jak vybrat strategie pro efektivní zkrácení doby dodání výrobku zákazníkovi, osvojíte si základní logistické metody a principy a naučíte se hodnotit logistické procesy ve Vaší firmě. 
 
Obsah koncepčního vzdělávacího programu:

 1. Úvod do podnikové logistiky -  1. denní seminář 
 • Úvod do logistiky a její význam pro podnikovou praxi.
 • Rozdělení logistiky a její základní principy a metody.
 • Analýza logistického řízení ve Vaší firmě. 
 • Audity logistických systémů a jejich realizace. 
 • Aktuální trendy a novinky ve světě logistického řízení.  
 • Materiálové, informační a logistické toky.
 • Technické prostředky s ohledem na možnosti firmy.
 
 
2. Nákupní logistika a optimalizace materiálového zásobování – 1. denní seminář
 
 • Druhy zásob a efektivní určování skladového množství.
 • Plánování poptávky a volba optimálních postupů nákupní strategie.
 • Sklady a jejich dělení a určení vhodnosti dle specifických potřeb procesního řízení. 
 • Snižování stavu zásob dle individuálních potřeb.
 • Efektivní strategie pro plnění termínů.
 • Zkracování průběžných dob výroby.
 • Redukce logistických nákladů .
 • Outsourcing výrobních a logistických procesů
3. Výrobní logistika – optimalizace systému řízení a plánování výroby – 1.denní seminář
 
 • Výrobní logistika a její hlavní úkoly a význam.
 • Plánování výrobní struktury a řízení výroby.
 • Vztah mezi logistikou a výrobou a nejdůležitější aspekty. 
 • Materiální toky ve výrobním systému a jejich optimální využití.
 • Synchronizace logistických procesů ve Vaší firmě – proces plánování a řízení výroby.
 • Systémy pro řízení pohybu zásob ve výrobním procesu.
 • Vzájemná spojitost materiálového a informačního toku ve výrobě. 
 
4. Distribuční logistika – 1.denní seminář
 
 • Distribuční logistika, cíle a možnosti využití v podnikové praxi.
 • Distribuční systém a vyrovnávací funkce mezi výrobou a trhem.
 • Specifikace funkcí distribučního systému z hlediska prostoru, času, množství a sortimentu. 
 • Distribuční řetězec a jeho délka a rozsah.
 • Druhy distribuce z hlediska distribučních stupňů. 
 • Volba mezi extenzivní, výběrovou a exkluzivní distribucí. 
 • Význam distribuční strategie v procesním řízení. 
 • Volba nejdůležitější formy distribuce, kterou je frekvence nákupu a prodeje.
 • Zpětná logistika 
 
Komu je seminář určen:
 • Pracovníkům, kteří ovlivňují plánování a řízení materiálových toků ve firmě, pracovníkům ve výkonných logistických funkcích v úsecích nákupu, výroby a prodeje.  Všem, kteří mají zájem o danou problematiku. 
 
Metody a formy výuky: 
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Cena vzdělávacího programu:
 • bude stanovena individuálně dle počtu účastníků ve skupině.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro vás.
 • Účastníci získají Certifikát o absolvování kurzu.
Místo konání:  
 • Adresa místa konání bude přesněna dle individuálního počtu zájemců o vzdělávací akci.
 • Vzdělávání lze také připravit „na míru“ dle potřeb klienta přímo ve firmě. 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák