SPC Statistické nástroje a metody v praxi

Cíl semináře:
 • Interaktivní seminář Vám umožní získat cenné informace o statistických nástrojích a metodách v praxi. Statistické řízení procesuje kvalitativní metoda kontroly, která využívá dalších statistických metod. Tato metoda je využívána z důvodu monitoringu a řízení procesů. Aplikací těchto procesů získáte záruku, že proces statistické kontroly funguje tak, jak má, na plné obrátky za využití své ho plného potenciálu.
Pro koho je kurz určen:
 • Program je určen pro pracovníky v útvarech jakosti a výroby, ostatní zaměstnance využívající
  při své práci statistická data. 

Obsah semináře:
 • Funkční systém jakosti, plán jakosti, spirála jakosti
 • Sběr dat – jaká data a proč sbírat
 • Vyhodnocování dat – jak data vyhodnocovat, jak je interpretovat, vliv na výrobu
 • Statistické ukazatele
 • Základní a výběrový soubor
 • Míry střední polohy: průměry, modus, medián
 • Míry variability: variační rozpětí, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient
 • Hodnocení variability procesu a intenzity abnormalit
 • Statistické hodnocení množství neshodné produkce v režimu PPM
 • Princip regulačních karet – regulační meze, záznam, vyhodnocování, regulační zásahy
 • Statistická regulace procesu

Časová dotace semináře:
 • 1 - denní interaktivní seminář. Celkem 7. výukových hodin, dle potřeby i déle. 
 • Strukturu, obsah a formu realizace programu
  je možné zcela upravit dle přání klienta.

Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák