Stres a syndrom vyhoření, aneb nalezněte klíč k harmonii

Cíl semináře: 
 
 • Jedinečný, zážitkový seminář, díky kterému odhalíte spouštěcí mechanismy vzniku stresu a napětí a vzájemnou propojenost mezi psychickou a somatickou stránkou lidského bytí. Uvědomíte si negativní reakce na stresové momenty díky aplikaci modelových situací. Budete vedeni k efektivnímu zvládání konfliktních interpersonálních situací, k proaktivním postojům k vlastní osobnosti , duševní hygieně a umění odpočívat. Cílem bude také odborné doporučení preventivních opatření vzniku syndromu vyhoření, který lze popsat jako duševní stav objevující se často u lidí, kteří pracují s jinými lidmi a jejichž profese je na mezilidské komunikaci závislá. Pokud se člověk cítí celkově špatně, je emocionálně, duševně i tělesně unavený, je možné, že jeho stav vede právě k syndromu vyhoření. Překonejme společně pocity bezmoci a beznaděje a nalezněme tolik potřebnou životní rovnováhu. 
 
Obsah semináře:
 • Emoční inteligence a její význam.
 • Lidské emoční stavy a reakce.
 • Pěstování emocionální rovnováhy.
 • Empatické vnímání a naslouchání druhým.
 • Konflikty, které narušují lidskou rovnováhu.
 • Pozitivní myšlení – klíč k úspěchu.
 • Stres a jeho symptomy, syndrom vyhoření.
 • Typologie osobnosti dle myšlenkových map.
 • Negativismus a jeho důsledky.
 • Úroveň našeho sebevědomí.
 • Techniky pozitivního myšlení.
 • Mapování životních cílů, hodnoty a priority.
 • Pracovní rytmus, „mind aerobik“.
 • Relaxační cvičení, umění odpočívat.
 • Trénink relaxačních technik.
 
Komu je seminář určen:
 • Všem, kteří mají potřebu nastartovat v sobě nové mechanismy, které povedou k nalezení životní rovnováhy.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Účastník bude schopen si uvědomit psychosomatické důsledky stresových situací.
 • Naučí se používat preventivní opatření před vznikem syndromu vyhoření.
 • Dokáže lépe zvládat vnitřní konflikty, zlosti, vztek a agresivních impulsy.
 • Sám si vytvoří vlastní motivační program proti frustraci a rutině.
 • Bude schopen aktivních imaginačních cvičení a sebereflexe. 
 
Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák