Systémy odměňování a benefitů v praxi

Cíl semináře:
 • Vysoce interaktivní seminář nabízí ucelený přehled v systému odměňování s návazností na personální práci a stimulaci zaměstnanců ke zvyšování pracovního výkonu. Cílem semináře je získat odborné doporučení, jak efektivně vytvářet systémy odměňování, zvolit vhodné mzdové formy s ohledem na pracovní pozice a dle měřitelných a hodnotitelných ukazatelů zavádět jejich plnění do pracovní praxe.
 
 
Obsah semináře:
 • Analýza systému odměňování ve Vaší firmě.
 • Z čeho můžeme vycházet při tvorbě mzdového systému.
 • Jaké jsou strategie odměňování a zaměstnaneckých výhod.
 • Složky systému odměňování a nastavení účinných pravidel.
 • Základní formy mzdy, pevná a variabilní složka.
 • Benefity a jejich druhy a formy.
 • Kritéria výběrů benefitů z pohledu zaměstnavatele.
 • Trendy a oblíbené benefity současnosti.
 • Analýza pracovních pozic a metody hodnocení zaměstnanců ve Vaší firmě. 
 

Komu je seminář určen:

 • Personálním manažerům, personalistům a manažerům všech stupňů řízení. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.
 
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák