Trénink komunikačních dovedností v konfliktních a vypjatých situacích na pracovištích

Cíl semináře: 
 • Účastníci semináře budou trénovat žádoucí reakce v konfliktních a ve vypjatých situacích na základě vlastní sebereflexe a zpětné vazby od svých kolegů. Získají tak reálný obraz o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití vhodných komunikačních strategií. Cílem je také nácvik uvědomění si svých silných a slabých stránek v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový  komunikační styl.
 
Obsah semináře:
 • Komunikační proces ve firmě z hlediska komunikačních toků. 
 • Význam efektivity komunikačního toku.
 • Jak zjistíme efektivitu komunikačních toků?
 • Hodnocení úspěšnosti komunikace manažera s lidmi.
 • Standardy komunikace ve firmě, které jsou obecnými podmínkami pro ukotvení komunikace ve firmě.
 • Podmínky nastavení a fungování efektivní komunikace.
 • Projevy nefungující komunikace.
 • Lidé v konfliktních situacích a projevy jejich chování.
 • Interpersonální a intrapersonální konflikty.
 • Vlastní prožívání konfliktů  v pracovním prostředí.
 • Rozdělení osob dle sklonu k prožívání vnitřních a vnějších konfliktů.
 • Příčiny vzniku problémových a konfliktních situací.
 • Osobnost, která vytváří konflikty a možnosti prevence vzniku problémových situací.
 • Možnosti řešení problémových situací a aplikace metod řešení v praxi.
 • Doporučení ke zvýšení efektivity komunikace v pracovním prostředí.
 • Aplikace asertivního přístupu v pracovním prostředí.
 • Diagnostika asertivního jednání každého účastníka semináře.
 • Aplikace profesní etiky v pracovním prostředí.
 
Komu je seminář určen:
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Vedoucím pracovníkům
 • Všem, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat.
 
Reálný cíl absolventa:
 • Osvojíte si asertivní techniky a principy konstruktivního vedení dialogu.
 • Naučíte se přijmout oprávněnou kritiku jako kompliment.
 • Naučíte se zvolit nejlepší strategii v konfliktu dle typologie problematických osobností.
 • Na základě praktických nácviků zvolíte vždy tu nejlepší strategii v  náročných životních situacích.  
 • Osvojíte si principy úspěšné neverbální komunikace, správné interpretace řeči těla u druhých, odbourání signálů nejistoty a emoční nerovnováhy, zvládání trémy a strachu v komunikaci s lidmi.
 
Bonus:
 • Seminář je veden vysoce interaktivní formou prostřednictvím vzájemných rozhovorů, zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí. Každý účastník obdrží písemné doporučení, jakým směrem kultivovat své schopnosti a dovednosti tak, aby využil plně svůj osobnostní potenciál.

Časová dotace semináře:

 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
Materiály pro účastníky:  
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
 


Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák