Tvorba personálního systému

Cíl semináře:
 • Interaktivní seminář je zaměřený na efektivní zavádění systémů řízení lidských zdrojů do pracovní praxe. Zaměříme se na klíčové témata: výběr a adaptaci nových pracovníků, vzdělávací systém ve firmě, hodnocení pracovníků, plánování kariérního růstu a odměňování zaměstnanců. Cílem semináře je vytvořit logickou strukturu „na míru“ pro Vaši firmu s ohledem na soustavné zvyšování motivace k pracovnímu výkonu. 
 
 
Obsah semináře:
 • Nové trendy pro vytváření popisu jednotlivých pracovních pozic.
 • Jaké jsou nevhodnější kompetenční modely (klíčové kompetence, popisy).
 • Jaký je Váš personální systém a vyhledávání trhlin. 
 • Analýza pracovních pozic a kompetencí ve firmě.
 • Tvorba nového personálního systému a efektivní strategie.
 • Styly vedení a řízení lidských zdrojů.
 • Rozvoj kompetencí zaměstnanců (role, kompetence, zpětná vazba).
 • Hodnocení zaměstnanců a rozvoj motivační inteligence managementu. 
 • Praktické doporučení, jak zkvalitnit práci v týmu zavedením účinného personálního systému.
 
Komu je seminář určen:

 • Manažerům a vedoucím zaměstnancům všech personálních útvarů, pracovníkům právních oddělení, advokátům a další odborné veřejnosti. 
 
Metody a formy výuky:
 • Interaktivní výklad s diskusí.
 • Modelové situace.
 • Skupinová práce.
 • Praktické řešení modelových a reálných situací.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7  výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky:

 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby. Materiály, které vzniknou na základe vašeho impulsu přímo pro Vás.

Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák