Umění obchodního jednání a vyjednávání

Cíl semináře: 
 • Interaktivní seminář vám umožní prohloubení si znalostí a dovedností profesionálního obchodníka. Vysoce interaktivní průběh semináře je koncipován prostřednictvím zpětných vazeb, testů, cvičení a diskusí.  Dozvíte se jak působíte na druhé lidi a jak si můžete vylepšit svou osobní image. Naučíte se rozpoznávat komunikační zlozvyky a získáte cenné doporučení pro volbu nejvhodnější strategie úspěchu v obchodní činnosti. 
 
Obsah semináře:
 • Analýza osobnosti zákazníka jako předpoklad úspěšného obchodního jednání.
 • Typologie zákazníků a doporučené způsoby komunikace. 
 • Navázání a budování vztahu se zákazníkem.
 • Jak zmapujeme skutečné potřeby zákazníka.
 • Vedení obchodního rozhovoru.
 • Poskytování informací zákazníkovi.
 • Dohoda, uzavírání obchodu - uzavírací techniky obchodního jednání.
 • Úloha neverbální komunikace při obchodním jednání.
 • Základy obchodního vyjednávání, argumentace, zvládání námitek.
 • Zvládání obtížných situací při obchodním jednání.
 • Rozvíjení sebedůvěry prostřednictvím sebereflexe.
 • Písemná komunikace se zákazníkem a vhodné postupy její aplikace.
 • Praktické nácviky a modelové situace obchodních jednání: práce s hlasem, dynamika a použití hlasu pro jasné, zřetelné a jednoznačné vyjádření. • Aplikace technik naslouchání a umění pokládat správné otázky. • Řeč těla při vyjednávaní. • Manipulace, která ovlivňuje vyjednávací prostor. • Zacházení s námitkami. • Nabídky a protinávrhy v obchodním jednání. • Strategické usazení kolem stolu na obchodním jednání.
 
Komu je seminář určen:
 • Obchodním zástupcům
 • Manažerům
 • Pracovníkům klientských center
 • Telemarketingovým pracovníkům
 • Pracovníkům z obchodního sektoru
 
Reálný cíl absolventa:
 • Osvojíte si klíčové faktory ovlivňující interpersonální komunikaci. • Osvojíte si zákonitosti prodeje. • Naučíte se profesionálně sebeprezentovat. • Na základě modelových situací si osvojíte nejefektivnější techniky prodeje. • Porozumíte psychologickým aspektům procesu obchodního jednání. • Budete umět adekvátně reagovat na konkrétní situace.
 
Časová dotace semináře:
 • Čistá doba interaktivního tréninku v jednom modulu je minimálně 7 výukových hodin (45 min). Strukturu, obsah a formu realizace programu je možné zcela upravit dle přání klienta.
 
Materiály pro účastníky: 
 • Účastníci semináře obdrží textové pracovní materiály a psací potřeby.
 • Materiály, které vzniknou na základě vašeho impulsu přímo pro vás.
Vytvořil: 2010 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
Zásady zpracování osobních údajů | foto © Fotolia | design © 2010 Vítězslav Jančák